Ши оО
Живи не умирай, последний самурай.


@музыка: Магнитная аномалия